Digital nailbracing

Een ingegroeide teennagel is een veel voorkomende pathologie ter hoogte van de dikke teennagel. Deze ontstaat door een conflict tussen de huid en de nagelplaat met als gevolg klachten van pijn en ontstekingsverschijnselen.  De oorzaken van deze aandoening kunnen divers zijn. Voorbeelden hiervan zijn: het slecht knippen van de nagel, het dragen van fout schoeisel, de vorm van de nagelplaat. Er zijn verschillende behandelingsmethoden van een ingegroeide nagel. De keuze van de techniek is afhankelijk van de oorzaak en het stadium van de afwijking. 

Wanneer een excessieve transversale nagelkromming de oorzaak is van deze pathologie, kan een nagelbeugel door de podoloog vervaardigd worden. Bij deze techniek wordt handmatig een metalen draad gebogen, die dwars op de nagelplaat geplaatst en gefixeerd wordt. Deze beugel zal de nagel langzaam corrigeren naar een vlakkere vorm.  

Deze beugel is moeilijk te vervaardigen en heeft een aantal beperkingen 

  • Er bestaat nog geen goede opmetingstechniek van de nagelcurvatuur waardoor de opvolging van de evolutie ook moeilijk is. 

  • Er is weinig controle over de pasvorm 

  • Er is weinig controle over de aangebrachte correctie 

De doelstelling van dit verkennend project is: 

  • Het ontwikkelen van een digitale methode voor het kwantificeren van de nagelplaat 

  • Het ontwikkelen van een 3D printing workflow voor het vervaardigen van een nagelbeugel 

  • Een bevraging van het werkveld door middel van een enquête naar professionele interesse en financiële drempelwaardes. Dit om een beeld te scheppen van de potentiële afzetmarkt voor een digitale workflow