Het helen van een wonde vergt specifieke kennis en kunde. Hulpverleners dienen te bepalen hoe de wonde gereinigd dient te worden, of ontsmetting al dan niet nodig is en welke producten hiervoor gebruikt dienen te worden. Vervolgens dient een passend wondverband geselecteerd te worden. Dit is echter niet evident aangezien er enorm veel verschillende producten op de markt zijn. Daarbijkomend is er bitter weinig evidentie beschikbaar over de effectiviteit van de diverse producten. 
 
Binnen het project 'de digitale wondzorggids' wordt een tool ontwikkeld die hulpverleners ondersteunt bij het bepalen van een correct wondzorgbeleid op maat van een individuele patiënt. Na een grondige beoordeling van de wonde en het ingeven van verschillende parameters zoals bijvoorbeeld diepte en type weefsel zal de applicatie advies voorzien inzake wondreiniging, de nodige anti-infectieuze maatregelen en de wondafdekking. Er zal steeds een uniek advies voorzien worden op maat van de patiënt. Bovendien worden tips voorzien over het gebruik van de aanbevolen wondzorgproducten tijdens de wondbehandeling.

 
Door het gebruik van deze tool kunnen alle hulpverleners het wondzorgbeleid bepalen zoals een wondzorgexpert dit doet. Hierdoor zullen minder foutieve keuzes gemaakt worden bij het bepalen van het wondzorgbeleid. Als gevolg hiervan zal het gebruik van incorrecte wondzorgtechnieken of producten vermeden worden. Dit zal naast minder verspilling op ecologisch en economisch niveau leiden tot een versnelde wondheling en het risico op wondinfecties beperken.

Dit tweejarige project bestaat uit drie luiken: een marktanalyse, de ontwikkeling van een online trainingsprogramma en de ontwikkeling en valorisatie van een wondzorgalgoritme.

De laatste versie van de tool kan je terugvinden via digiwond.be