eVOTO. Een gevalideerd digitaal meetinstrument om de valrisico's in de woonomgeving van de oudere persoon te detecteren

Om een antwoord te formuleren op de demografische transitie moet niet alleen de kwaliteit van de gezondheidszorg op peil blijven, ook de kosten moeten onder controle gehouden worden. Digitalisering kan hiertoe bijdragen.

In het bijzonder de complexe chronische zorgproblematiek breidt uit omwille van deze demografische transitie. Onder de oudere bevolking is de valproblematiek een belangrijke factor van toename van zorg. In het kader van de valproblematiek werd in het verleden de VOTO (Valrisico’s Opsporen in de Thuisomgeving van de Oudere) ontwikkeld in het kader van een bachelorproef ergotherapie.

‘VOTO’ is een instrument dat de valrisicofactoren in de thuisomgeving van de oudere persoon detecteert. Dit instrument heeft in het werkveld zijn waarde bewezen, maar voldoet niet meer aan de huidige  kwaliteitsvereiste ‘haalbaarheid’. De nood aan een nieuw, digitaal instrument dat door de ergotherapeut vlot in te vullen is en kan gelinkt worden aan het elektronisch ergotherapeutische dossier, dringt zich op.

De ontwikkelingsnood betreft aldus het ontwikkelen van een prototype van een digitaal meetinstrument, dat voldoet aan de huidige eisen van de gezondheidszorg. Dit instrument, de e-VOTO, dient getoetst te worden op de psychometrische karakteristieken validiteit, betrouwbaarheid, hanteerbaarheid en responsiviteit. Tevens is er de nood aan een business model dat door een geïnteresseerde partij, zoals een zorgverzekeraar, kan worden gebruikt om de e-VOTO te implementeren.

Dit project komt tot stand via een samenwerkingsverband tussen drie opleidingen, namelijk Bachelor in de Ergotherapie, Bachelor in de Grafische en Digitale Media en Bachelor in het Bedrijfsmanagement. Het werkveld en studenten worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit project. 

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

eVOTO in het jaarverslag

Jaarverslag Arteveldehogeschool 2018
eVOTO jaarverslag