Experto: expert ondersteunen leerlingen

 

Dit onderzoeksproject is vertrokken van het principe dat het samenbrengen van meesterschap van onderwijsprofessionals over de grenzen van gewoon en buitengewoon onderwijs heen, belangrijk is in het licht van de evolutie van expertmodel naar een partnerschapsmodel (Mortier., K. ,2010).

Onze centrale onderzoeksvraag was: Hoe kunnen leerkrachten buitengewoon onderwijs type basisaanbod ​hun opgebouwde expertise en mindset rond binnenklasdifferentiatie inzetten om hun nieuwe rol als expert/ondersteuner waar te maken t.a.v. het gewoon onderwijs?

Gedurende het eerste onderzoeksjaar (2017-2018) werd de expertise en de onderliggende mindset van 6 scholen buitengewoon basisonderwijs Type basisaanbod in beeld gebracht (vanuit praktijkobservaties rond binnenklasdifferentiatie in het leergebied Wiskunde). Vervolgens (2018-2019) werd gepeild naar de praktijk, de mindset en de ondersteuningsnoden in 3 basisscholen gewoon onderwijs die in een samenwerkingsverband zaten met één van deze BuO scholen.

Het onderzoeksteam verzamelde en verwerkte alle input en vertaalde die naar 5 bouwstenen voor expertisedeling en professionele samenwerking:

  1. Een relationele klik: focus op elkaar kennen en vertrouwen
  2. Een professionele match: visie en aanpak vanuit datgene wat ons verbindt 
  3. Gerichte samenwerking: focus op doelgerichtheid en klaspraktijk
  4. Professionele taal en kennis: focus op deskundigheid en elkaar professioneel begrijpen
  5. Expertise bewustwording en -deling: focus op leren van elkaar, boundary crossing

Om expertisedeling en samenwerking te faciliteren, werd de EXPERTO TOOL ontwikkeld.  De tool is opgevat als een ‘spelbord’ voor twee professionals die aan het begin van een samenwerkingstraject staan en een gemeenschappelijke focus hebben bv. leervragen rond één concrete ondersteuningsnood in de klas (bv. een leerkracht en een ondersteuner).  De tool leent zich volgens de ontwikkelaars ook voor HR-activiteiten in teamverband bv. bij aanvangsbegeleiding, bij teamteaching of co-teaching) of bij evaluatie- of functioneringsgesprekken waarin expertiseontwikkeling in de aandacht mag komen.

Dit onderzoeksproject had als doel empowerend en inspirerend te zijn voor (aspirant) leraren in een inclusieve onderwijssetting. Door expertise te expliciteren, te benutten en te verbinden met elkaar wil de EXPERTO TOOL bijdragen aan een professioneel waarderend inclusief onderwijslandschap.  

 Wens je meer informatie of begeleiding bij het gebruiken van de tool in je team? Aarzel dan niet om de projectmedewerkers te contacteren!

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Spelbord Experto

Spelbord expertisedeling
spelbord experto

Spelkaarten Experto

Spelkaarten, te gebruiken in combinatie met het spelbord.
Spelkaarten experto