Genderpro(o)f! Werken aan een gendersensitieve leef- en leeromgeving voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Wat beogen we met dit project?

Om genderbewust denken en handelen te ondersteunen in schoolteams, teams binnen de opvang van baby’s en peuters, en teams in de buitenschoolse opvang, zetten we in dit tweejarige project (sept 2019 - sept 2021) een ondersteuningstraject op voor begeleiders in de opvang en leerkrachten en hun schoolteams.

Het project wil teams bewustmaken van het eigen genderstereotiepe denken en handelen, maar wil ook tools en interventies aanreiken om te evolueren naar een genderbewuste leef- en leeromgeving. Daarbij zijn de belangrijkste doelgroepen de kinderopvangorganisaties en schoolteams binnen het basisonderwijs, maar ook kinderen van 0-12 jaar en hun ouders.

Concrete doelen

 • Teams bewustmaken van het vaak onbewuste genderstereotiepe en binaire denken en handelen
 • Screeningsinstrumenten en ondersteuningsmateriaal ontwikkelen en uittesten
 • Scholen en opvangvoorzieningen aanzetten tot blijvende verandering 

Hoe gaan we te werk?

Tijdens het project wordt een prototype ontwikkeld van een ondersteuningstraject & bijhorend materiaal. We doen dit op twee manieren:

 • Via een brede verkenning van bestaand materiaal en noden in het werkveld
 • Via een begeleidingstraject met diverse organisaties:
  • 2 teams in de periode januari – juni 2020
   • schoolteam uit basisonderwijs en buitenschoolse opvang
   • begeleidingsteam van een kinderdagverblijf
  • meerdere teams in de periode september 2020 – februari 2021
  • grotere uitrol nadien

Naar de projectsite