Goesting in groei: samen inclusief leren

Goesting in groei?

Hoe kunnen leerkrachten beter met diversiteit leren omgaan? Wat geeft hen goesting om te groeien in hun competenties voor inclusie? Wie of wat helpt hen daarbij? Kunnen online instrumenten hen daarbij ondersteunen, zo ja, hoe dan? In dit project ontwikkelen we een toegankelijke en praktijkgerichte groeitool om samen inclusief te leren. Daarin vind je voorbeelden van leerkrachten die samen met ondersteuners, begeleiders en directies inclusief leren werken. De tool wil teams goesting en grondstof geven om samen verder te groeien als inclusieve professionele leergemeenschap.

De superdiversiteit in de samenleving en de tendens naar inclusief onderwijs brengen een groeiende complexiteit van de klaspraktijk met zich mee. De overheid tracht de regelgeving aan te scherpen en leerkrachten te ondersteunen. Leerkrachten vinden echter moeilijk antwoorden op de vragen waarvoor inclusie hen stelt. Ze voelen zich uitgedaagd in hun professionele ontwikkeling en hebben het gevoel dat zij superman of -vrouw moeten zijn om dit allemaal te kunnen.

Aan de slag met een praktijkgerichte groeitool

Dit onderzoek bouwt verder op het project ‘Potential: power to teach all’. Daarin werkten diverse universiteiten en hogescholen vier jaar samen. Overtuigingen over diversiteit en inclusie bleken het handelen van leerkrachten in de klaspraktijk sterk te kleuren. Door samen te professionaliseren, kunnen leerkrachten hun inclusieve overtuigingen nochtans ontwikkelen. De groeitool in dit project vertrekt van het leerproces in een aantal Vlaamse basis- en secundaire scholen. De tool en praktijkervaringen zullen het online platform aanvullen met materialen voor een professionaliseringstraject rond inclusie en diversiteit, werkvormen, tips voor begeleiding en ondersteuning, kennisbronnen en het didactisch pakket bij de film ‘Inclusief’ (www.potentialtoteach.be).