“Is het echt waar?” Nieuwswijsheid en factchecken als katalysator voor kritisch burgerschap

Jongeren richten zich voor nieuws meer en meer tot sociale media (o.a. Facebook) en nieuwsaggregators (o.a. Google). Net deze platformen liggen onder vuur als doorgeefluiken van grote hoeveelheden fake nieuws. Zijn jongeren in staat op een 'wijze' manier met (fake) nieuws op sociale media om te gaan?

Overheden, media en diverse publieksgerichte organisaties maken zich zorgen over de impact van fake nieuws op burgerschap. Wie niet over de juiste informatie beschikt, kan zich moeilijk een gefundeerde mening vormen ten aanzien van maatschappelijke thema’s. Daarom is het belangrijk dat jongeren zich een kritische ingesteldheid aanmeten ten opzichte van nieuws dat op sociale media wordt verspreid. In dit onderzoek gingen we de houding van jongeren na ten aanzien van het consumeren van nieuws via Facebook en Google. We onderzochten hun kennis over onder andere algoritmes en filter bubbles, die de selectie van nieuws op deze platformen bepalen. We bestudeerden ook hun attitudes ten aanzien van vals nieuws en factchecken. Daarnaast richten we ons met dit voorstel ook op expertorganisaties en hoe zij kunnen worden ondersteund bij het sensibiliseren, informeren en socialiseren van jongeren ten aanzien van fake nieuws en het belang van factchecken.

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

EDUbox Nepnieuws

De EDUbox Nepnieuws is ontwikkeld samenwerking met VRT en Mediawijs. De tool kan ingezet worden voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs.
edubox fake nieuws

Nieuwswijsheid van Vlaamse jongeren

Deprez, A., Vermeulen, L. en Janssens, C. (2018). Fake nieuws en Facebook. Nieuwswijsheid van Vlaamse jongeren tussen 15 en 24 jaar onderzocht. Gent: Arteveldehogeschool.
cover rapport

Jongeren en Fake Nieuws

Deprez, A., Naudts, J. & Janssens, C. (2019). Wie helpt jongeren fake nieuws kaderen en fake nieuws herkenen? Gent: Arteveldehogeschool.
cover rapport