HIIT@WORK: een gezonde geest in een gezond lichaam

De werkplek is de afgelopen jaren dé plaats bij uitstek geworden waar er aan gezondheidspromotie gedaan wordt. Opvallend daarbij is dat campagnes sterk focussen op mentale gezondheid, en de preventie van psychische problemen als stress en burn-out. Het is echter net in deze problematiek dat de promotie van fysieke activiteit een belangrijke rol speelt. Een actieve levensstijl vermindert immers niet alleen het risico op typisch fysieke gevaren als hart- en vaatziekten en obesitas, maar bevordert tegelijkertijd o.a. vitaliteit en energie, die typisch in verband worden gebracht met mentale gezondheid.

Om de barrières (tijdsgebrek, kostprijs en locatievereisten) die werknemers ervaren om meer te bewegen op het werk te doorbreken, ontwikkelde de onderzoeksgroep het HIIT@WORK beweegpakket. Dit programma werd reeds in verschillende try-outs geïmplementeerd, waarbij de resultaten aantonen dat het merendeel van de deelnemers ervan overtuigd is dat HIIT@WORK  een positief effect zou hebben op zijn/haar gezondheid, psychologisch welbevinden en werkprestatie. Toch is er nood aan een verdere uitdieping.

Een eerste doelstelling van dit PWO-project is dan ook een verlenging (van 4 naar 12 weken) en eenverbreding (inbedding in beleid) van het programma. Daarnaast willen we ook onderzoeken wat het effect is van HIIT@WORK op de mentale gezondheid van beelschermwerkers. Hiertoe ondernemen we volgende stappen: in een eerste fase geven we in co-creatie (met onderzoekers, eindgebruikers & gezondheidscoaches) vorm aan een effectief, verlengd en motiverend HIITprogramma. In een tweede fase wordt het HIIT-programma in 3 bedrijven geïmplementeerd gedurende 12 weken, om zo de effecten ervan op o.a. stressniveau te onderzoeken.

Mail ons vrijblijvend voor meer informatie: hiitatwork@arteveldehs.be

Bekijk onze website: www.HIITatWORK.be of surf naar onze Facebook-pagina

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Introductievideo

HIIT@WORK Youtube
HIIT instructievideo

Artikel

High Intensity Interval Training (HIIT) als onderdeel van gezondheidspromotie in jouw organisatie.
HIIT