HIIT@WORK: ontwikkeling van een haalbaar beweegprogramma op de werkvloer

Hoewel voldoende bewegen een belangrijk aspect is van een gezonde levensstijl en het heel wat gezondheidsvoordelen biedt, beweegt slechts één derde van de Belgen voldoende.

Zowel vanuit een economisch, een wettelijk als een zorgperspectief bevatten bewegingsprogramma’s die op het werk kunnen worden uitgevoerd een grote opportuniteit. Helaas hebben dergelijke acties doorgaans een beperkt en wisselend resultaat. Een mogelijke hypothese is dat de doorgaans gebruikte methodes (d.i. lang trainen aan een lage intensiteit, zoals wandelen en fietsen) ingaat tegen de meest geciteerde barrière, namelijk een gebrek aan tijd om (meer) te bewegen.

In dit project hebben we een wetenschappelijk onderbouwd én haalbaar bewegingsprogramma ontwikkeld, nl. HIIT@WORK. Het is gebaseerd op een innoverende én tijdsefficiënte manier van trainen, namelijk High Intensity Interval Training (HIIT). Van HIIT training is namelijk geweten dat het minstens even efficiënt is in het verbeteren van de gezondheid en de conditie als de traditioneel aangeboden activiteiten zoals wandelen of fietsen. De hoge tijdsefficiëntie (slechts 4 minuten per training) én het feit dat het in gewone werkkledij én zonder fitnesstoestellen kan, maakt het een zeer haalbare trainingsvorm.

In dit project heeft men design methodologie gebruikt: via verschillende iteratieve cycli haalde de onderzoekers de nodige feedback en (bij)sturing bij de eind-gebruiker (beeldschermwerkers). Hiervoor gebruiken we o.a. volgende stappen:

  • Een verkennende inventarisstudie naar de standaard gebruikerscontext voor bewegingsprogramma’s op het werk (n=10) 
  • Bepaling van de eind-gebruikersgroepen en studie van de bevorderende en belemmerende factoren van beweegprogramma's op het werk (semi-gestructureerde diepte-interviews, n=50)
  • Focusgroep met het management
  • Verschillende try-outs van 1 training, 1 week, 1 maand en 3 maanden.

Meer info op: www.hiitatwork.be

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek: hiitatwork@arteveldehs.be

 

HIIT @ work

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

HIIT@WORK

HIIT@WORK youtube