Inclusie in 4D - Drempels en diversiteit bij dyslexie en dyscalculie

 

Er zijn  23.363 burgers met dyslexie [1]en/of dyscalculie [2] in Gent. Daarenboven zijn tal van mensen (onderwijsinstellingen, bibliotheek medewerkers, ondersteuners,  werkgevers, …) die zelf geen dyslexie of dyscalculie hebben maar die beroepsmatig (aan het loket, …) of in hun omgeving (vrije tijd, buurt, …) van dicht of ver ook te maken hebben met deze doelgroep.

De bestaande kennis over dyslexie/dyscalculie is versnipperd, beperkt tot bepaalde fases van de levensloop en vooral nog onvoldoende intelligent gebundeld. Er is nood aan meer inzicht in de problemen (‘drempels’) en in de werkzame hulpmiddelen (school, werk vinden, loopbaanontwikkeling, integratie in de vrije tijd). Momenteel kampen jongeren met dyslexie/dyscalculie vaak nog met onbegrip van bepaalde vakleerkrachten in het secundair onderwijs. Ook worden volwassenen met dyslexie/dyscalculie nog altijd minder geselecteerd voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking zouden moeten voor komen.  Rekruteringen zijn veelal gebaseerd op schriftelijke examens, waar snel lezen en foutloos schrijven van doorslaggevend belang zijn. De minder grote/verdiepende woordenschat van personen met dyslexie en de moeite met hoofdrekenen of kloklezen van personen met dyscalculie kan ten onrechte de indruk wekken dat het gaat om ‘minder verstandige’ sollicitanten, terwijl ze leerden ‘doorzetten’, ‘hulpmiddelen gebruiken’ en het ‘niet opgeven bij de minste tegenslag’, iets wat voor werkgevers een troef kan zijn.

Stad Gent kende daarom zopas het City of People (CoP) impulsproject toe aan ‘Inclusie in 4D’. Via dit project wil men de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht visualiseren. Na een brede ideegeneratie werd ingezet op convergeren (focussen op één of meerdere problematieken) en op het uitwerken van een prototype van drempelverlagende oplossing om minder hidden potentials te missen. Er werd een protoype ontwikkeld om werkgevers te laten zien dat ze reiskeren om hidden potentials te missen als ze zich uitsluitend baseren op standaard selectiecriteria.

De start van het project werd opgepikt in Specialist en ook kort vermeld in het nieuwsblad. Er was ook belangstelling voor op het regionaal nieuws op AVS.

Er is een closing event op 3 juni 2021.

 

[1] De prevalentie van dyslexie is taalafhankelijk. In Engelstalige landen zijn er 20% mensen met dyslexie, terwijl dit in Spaansprekende landen slechts 3% is Voor het Nederlands schat men dat er 6% mensen met dyslexie zijn. Er is comorbiditeit van 56% met dyscalculie (Light & DeFries, 1995) Het zou gaan om 15.575 personen met dyslexie in Gent, waarbij het om 60% mannen gaat (Tops et al., 2018). 

[2] Verder weten we uit prevalentieonderzoek dat er zo’n 6% burgers met dyscalculie (Swanson, Olide, & Kong, 2018) zijn. Het zou gaan om 15.575 personen met dyscalculie in Gent . Sommige personen met dyscalculie hebben bovenop hun rekenstoornis ook spellingsproblemen (50%) of  leesproblemen (17-43; Badian, 1999; Shalev e.a., 2000; Shalev, 2004; Stock e.a., 2006).

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Boek

Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs (OWL Press, 2020)

Kennisclip

Slagen en aan de slag met dyscalculie (dag van de wetenschap, 22/11/2020)

Dyscape room

Digitale escaperoom dyslexie en/of dyslexie (dag van de wetenschap, 22/11/2020)

artikel

Lissens et al. (2020). Het stopt nooit…De impact van dyslexie en/of dyscalculie op het welbevinden en studeren van (jong)volwassenen en op de transitie naar de arbeidsmarkt: een bundeling van Vlaamse pilootstudies.Tijdschrift voor Logopedie, 2020/6, 10-28.

Impuls & Woorblind Digitale magazine, nr 1 2021.

Meer informatie over het magazine: https://www.impulsenwoortblind.nl/actueel/i-en-w-magazine/

Closing event

3 juni 2021 (17-20 uur)