Inclusie in 4D - Drempels en diversiteit bij dyslexie en dyscalculie

 

Er zijn  23.363 burgers met dyslexie [1]en/of dyscalculie [2] in Gent. Daarenboven zijn tal van mensen (onderwijsinstellingen, bibliotheek medewerkers, ondersteuners,  werkgevers, …) die zelf geen dyslexie of dyscalculie hebben maar die beroepsmatig (aan het loket, …) of in hun omgeving (vrije tijd, buurt, …) van dicht of ver ook te maken hebben met deze doelgroep.

De bestaande kennis over dyslexie/dyscalculie is versnipperd, beperkt tot bepaalde fases van de levensloop en vooral nog onvoldoende intelligent gebundeld. Er is nood aan meer inzicht in de problemen (‘drempels’) en in de werkzame hulpmiddelen (school, werk vinden, loopbaanontwikkeling, integratie in de vrije tijd). Momenteel kampen jongeren met dyslexie/dyscalculie vaak nog met onbegrip van bepaalde vakleerkrachten in het secundair onderwijs. Ook worden volwassenen met dyslexie/dyscalculie nog altijd minder geselecteerd voor jobs waar ze eigenlijk voor in aanmerking zouden moeten voor komen.  Rekruteringen zijn veelal gebaseerd op schriftelijke examens, waar snel lezen en foutloos schrijven van doorslaggevend belang zijn. De minder grote/verdiepende woordenschat van personen met dyslexie en de moeite met hoofdrekenen of kloklezen van personen met dyscalculie kan ten onrechte de indruk wekken dat het gaat om ‘minder verstandige’ sollicitanten, terwijl ze leerden ‘doorzetten’, ‘hulpmiddelen gebruiken’ en het ‘niet opgeven bij de minste tegenslag’, iets wat voor werkgevers een troef kan zijn.

Stad Gent kende daarom zopas het City of People (CoP) impulsproject toe aan ‘Inclusie in 4D’. Via dit project wil men de bestaande kennis (over drempels in de levensloop, determinanten, opportuniteiten, context en oplossingen) over dyslexie en dyscalculie intelligent bundelen en actie-gericht visualiseren. Na een brede ideegeneratie wil men convergeren (focussen op één of meerdere problematieken) en zoeken naar een ‘immersieve oplossing’.  Vanuit een design requirement zal dan gestart worden met een low level prototypering, om daarna één van die ideeën door te ontwikkelen tot een immersieve oplossing.

De start van het project werd opgepikt in Specialist en ook kort vermeld in het nieuwsblad. Er was ook belangstelling voor op het regionaal nieuws op AVS.

 

[1] De prevalentie van dyslexie is taalafhankelijk. In Engelstalige landen zijn er 20% mensen met dyslexie, terwijl dit in Spaansprekende landen slechts 3% is Voor het Nederlands schat men dat er 6% mensen met dyslexie zijn. Er is comorbiditeit van 56% met dyscalculie (Light & DeFries, 1995) Het zou gaan om 15.575 personen met dyslexie in Gent, waarbij het om 60% mannen gaat (Tops et al., 2018). 

[2] Verder weten we uit prevalentieonderzoek dat er zo’n 6% burgers met dyscalculie (Swanson, Olide, & Kong, 2018) zijn. Het zou gaan om 15.575 personen met dyscalculie in Gent . Sommige personen met dyscalculie hebben bovenop hun rekenstoornis ook spellingsproblemen (50%) of  leesproblemen (17-43; Badian, 1999; Shalev e.a., 2000; Shalev, 2004; Stock e.a., 2006).

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs

Desoete, A., Baccarne, B., Robaeyst, B., Duthoo, W., Hanebalcke, A., Lissens, F., Al Asmar, M., Willems, D., & Brysbaert, M. (2020). Slagen met dyscalculie in het hoger onderwijs. OWL Press. In dit boek worden handvaten aangereikt voor studenten met dyscalculie die de stap naar het hoger onderwijs willen zetten of reeds gezet hebben. De inhoud van het boek is o.m. gebaseerd op de bevindingen van het City of People project 'inclusie in 4D'

cityofpeople.be

website met alle 'outcome' gerealiseerd binnen dit project