Innovatie in de mimetherapie: ontwikkeling van een digitaal oefenplatform

Mimetherapie is een internationaal verspreide en op evidentie gebaseerde behandelmethode voor personen met een aangezichtsverlamming. Het potentieel van een innovatieve eHealth toepassing van deze methode is aanzienlijk! 

Voor het welslagen van een nieuw eHealth initiatief binnen de mimetherapie, is het belangrijk om de kansen en uitdagingen ervan  te onderzoeken.

Tijdens dit PWO project worden daarom in eerste instantie de noden, behoeften, faciliterende en belemmerende factoren van een eHealth toepassing in de mimetherapie in kaart gebracht vanuit het perspectief van zowel mimetherapeuten als personen met aangezichtsverlamming.

Op basis van deze analyse, wordt een prototype van een digitaal oefenpakket mimetherapie ontwikkeld met een luik educatie, assessment en behandeling. Op verschillende tijdstippen wordt bijgestuurd in overleg met alle steakholders (patiënten en therapeuten).  

Tot slot wordt dit prototype  uitgeprobeerd en geëvalueerd door de eindgebruikers (patiënt en therapeut).

De analyse van deze feedback vormt de basis voor het verder ontwikkelen en finaliseren van een innovatief oefenplatform met implementatie van innovatieve technologie tijdens vervolgonderzoek.