Interventietheater: de ontwikkeling van een innovatieve methodiek ter ondersteuning van een geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaat de strijd aan met burn-out. Daarvoor heeft haar kabinet subsidies toegekend aan enkele beloftevolle projecten. Ook Arteveldehogeschool ontvangt steun, om te onderzoeken hoe interventietheater kan helpen tegen arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. 

Projectdoelstelling

In dit pilootproject onderzoeken we hoe een gekende interactieve theatermethode  (legislatief forumtheater) kan omgevormd worden tot een innovatieve methodiek die in een organisatie gebruikt kan worden rond arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen. De methodiek is gericht op het verminderen van deze aandoeningen en de risico’s daarop, alsook op een verbetering  in de organisatiecultuur.

De uitkomst van dit project is een helder en toegankelijk handboek van de methodiek zodat deze breed inzetbaar is in diverse bedrijven en organisaties. Om de methodiek te kunnen ontwikkelen wordt nauw samengewerkt met bedrijven waar deze theatervorm tijdens het pilootproject concreet wordt toegepast en getest. 

Achtergrond

Arteveldehogeschool zet haar onderzoekskennis en expertise rond burn-out in, gekoppeld aan jarenlange expertise met de methodiek forumtheater. Tijdens haar studiedagen rond re-integratie na burn-out werd met alle aanwezigen een workshop met forumtheater georganiseerd. De uitwerking van dit format was voor alle deelnemers indrukwekkend te noemen. De inzichten van de onderzoekers werden getoetst en geoefend aan de nagespeelde realiteit van de werkvloer en thuissituaties met burn-out. Door het zien van de kracht van deze aanpak ontstond het idee om het mobiliserend karakter van deze methodiek te koppelen aan preventiebeleid in organisaties.

Projectcontext

Dit project werd goedgekeurd in het kader van de oproep voor pilootprojecten “Geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen”, uitgaande van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Op verzoek van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, werd een geïntegreerd preventiebeleid voor arbeidsgerelateerde mentale aandoeningen ontwikkeld, in overleg met alle relevante stakeholders. Om dit beleid waar te maken zijn  acties en projecten nodig op de verschillende preventie- en interventieniveaus, waaronder dit pilootproject.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Interventietheater in jouw organisatie?

Bekijk wat de mogelijkheden zijn om interventietheater in te zetten in jouw organisatie om burn-out aan te pakken.
burn-out

Interventietheater in beeld

Videofragment van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block werkt met diverse betrokken instellingen aan een geïntegreerd en gecoördineerd preventiebeleid inzake werkgerelateerde psychische aandoeningen, waaronder burn-out.

Train de trainer ‘Burn-out aanpakken via interventietheater’

Heb je interesse in de opleiding tot procesbegeleider van de BRRAND-methodiek?