Leidraad Klimaateducatie

Extreem weer en falend klimaatbeleid staan bovenaan de lijst met de belangrijkste risico's die de wereldorde bedreigen (WEF, 2020). Opmerkelijk is dat niet de klimaatcrisis, maar het falend klimaatbeleid benoemd wordt. Klimaatbeleid houdt in dat er democratische en politieke keuzes gemaakt dienen te worden voor een duurzame toekomst. Daartoe willen we kinderen opleiden met Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO). EDO omvat leerprocessen die leerlingen competenties bijbrengen om via dialoog (gesprekken, debat en discussie) bewust en actief keuzes te maken. Het belang van EDO, en dus ook klimaateducatie, kan dus niet overschat worden. Binnen het Vlaamse onderwijslandschap is er nood aan tools die leerkrachten kunnen ondersteunen bij deze complexe leerprocessen.  

De leidraad klimaateducatie wil onderwijsactoren houvast en inspiratie bieden betreffende klimaateducatie. De leidraad zal verduidelijken welke klimaatinhouden en methodieken best worden ingezet om tot kwaliteitsvolle klimaateducatie te komen. Zo zal deze leidraad indirect bijdragen aan Vlaamse klimaatdoelstellingen door doelgroepen te wapenen met de nodige capaciteiten (kennis, vaardigheden, attitudes en inzichten) om complexe duurzaamheidsvraagstukken, zoals klimaatsverandering, aan te pakken en vanuit betrokkenheid bewuste keuzes te kunnen maken om bij te dragen aan oplossingen voor de klimaatuitdaging. 

De projectmedewerkers zullen via een uitgebreide science-based literatuurstudie en een iteratief en co-creatief designproces met alle stakeholders (klimaatexperten, leerkrachten en directies, lerarenopleiders, Departement Omgeving, experten EDO, experten ontwikkelingspsychologie, enz.)  deze klimaatleidraad ontwikkelen.