Marketing ROI: Regionaal Ook Interessant. Onderzoek naar de riemen waarmee KMO's (kunnen) roeien inzake regionale marketing en de daarbij horende kosten en baten

In dit onderzoek gingen we na waar de noden liggen bij (kleine) Vlaamse KMO's inzake marketingmogelijkheden en het berekenen van de Return On Investment (ROI) van de gekozen marketingacties. De conclusies zijn gebaseerd op:

  1. 13 diepte-interviews met marketing experten
  2. 35 interviews met B2B en B2C KMO's
  3. een enquete bij 157 B2B KMO's
  4. een enquete bij 91 micro en kleine KMO's

Die KMO's hebben evenveel nood aan tools die helpen bij de keuze van marketingacties, als aan hulpmiddelen/stappenplannen bij het a priori of a posteriori berekenen van de ROI van de gekozen acties. Zolang deze tools maar klein, intuitief, gebruiksvriendelijk en goedkoop zijn. Dergelijke tools worden in de toekomst (door studenten Bedrijfsmanagement) gecreëerd en op punt gesteld.

Publicaties (Engels/English):

Franssen, V., Rombaut, I., Devroe, I., & Stevens, I. (2016). Costs and benefits of marketing communication investments for Small and Medium Enterprises (SMEs): creating tools for Return on Investment (ROI) estimations and calculations of local marketing (communication) campaigns. Proceedings of the International Business Conference 2016 (April 28th): Searching for Innovative and Creative Business Solutions (pp. 120-133). Vilnius (Lithonia): Vilniaus Kolegija. Proceeding: pp 120-133.

Franssen, V. & Bonne, K. (2017). Which tools about marketing ROI do Belgian micro SMEs need the most? Proceedings of the SPACE international network Conference 2017 (April 26-28th):  Porto (Portugal): ISCAP Accounting and Business School.  PresentationProceeding pp 40-51.

Rapporten (Nederlands/Dutch):

Ontwikkelde tools (Nederlands/Dutch, door studenten):

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties