Marktdenken in de welzijnssector? Een verkennend onderzoek naar de betekenis van marktdenken in de welzijnssector voor organisaties en hun professionals.

Overheden gaan in Europa in toenemende mate zorg- en welzijnsopdrachten via vrije marktprincipes uitbesteden. Deze principes stroken niet altijd met die van het welzijnswerk, wat zowel mogelijkheden als beperkingen creëert, maar vooral ook veel vragen. Dit project verkent deze situatie en heeft met name aandacht voor de impact op de organisaties en de professionals die er werken.