Nieuwsbeleving bij Vlaamse jongeren. Hoe kunnen nieuwsmedia jongeren terugwinnen?

Onderzoek toont aan dat traditionele nieuwsformats van mainstream media steeds minder aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Dat is spijtig, want gevestigde nieuwsmedia vervullen een belangrijke gatekeeping-rol en houden er doorgaans hoge, journalistieke standaarden op na, wat betreft nieuwsgaring en berichtgeving.  
Het is zaak om jongeren opnieuw warm te maken voor het nieuws dat deze media verspreiden.

Nieuwsmomenten. Pardon?

Dit onderzoek focust op nieuwsconsumptie en -beleving van Vlaamse jongeren tussen 16 en 26 jaar. Meer in het bijzonder onderzoeken wij hun nieuwsmomenten.

Een nieuwsmoment definiëren wij als “een moment, min of meer afgebakend in tijd en plaats, waarin jongeren nieuws consumeren”.

Zo’n moment kan kort zijn (één Insta Story bekijken, bijvoorbeeld) of lang (één documentaire kijken op tv) zijn, en bestaan uit één nieuwsbron of een aaneenschakeling van verschillende nieuwsbronnen (zoals “zappen” tussen apps, nieuws op sociale media, video’s, ..). Een nieuwsmoment kan aangevat worden vanuit een duidelijke intentie om nieuws te raadplegen, of toevallig zijn. De jongere krijgt dan nieuws aangeboden bijvoorbeeld door meldingen of  andere “triggers” zoals een meme op sociale media.
Een newsjourney noemen wij de  ketting van nieuwsbronnen die, binnen eenzelfde nieuwsmoment, door een jongere worden “geconsumeerd” op een dag, een week, ...

Ontbijtmomentje, onderwegmomentje, …

Het onderzoek wil uitmaken

  • welke nieuwsmomenten belangrijk zijn voor deze jongeren (maar eventueel beter of anders kunnen ingevuld worden) en waarom (motivaties, frustraties, …)
  • welke (verschillende) newsjourneys jongeren volgen.
  • welke momenten potentieel hebben om met nieuws ingevuld te worden of waar reguliere media met hun aanbod kunnen inpikken of beter doen dan vandaag het geval is

Data, dagboeken en zoveel meer

Voor het onderzoek naar nieuwsmomenten maken we gebruiken van vier onderzoeksmethoden

  1. Datalogging: met behulp van mobileDNA en van een tool ontwikkeld binnen het onderzoeksproject NewsDNA
  2. Mobiele dagboeken: vragenlijst "gepusht" naar smartphone
  3. Focusgesprekken waarin we nieuwsmomenten uitdiepen
  4. Een online vragenlijst waarbij we zaken aftoetsen bij een ruimere steekproef

Het onderzoek is vooral een kwalitatief onderzoek, waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van het nieuwsgebruik van jongeren. De kwantitatieve bevraging (survey) is belangrijk om een idee te geven in hoeverre de bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek representatief zijn voor een groot of klein deel van onze doelgroep (jongeren 16-26).

Relevant nieuws voor jongeren

Wij zien dit onderzoek als toegepast onderzoek dat (nieuws)media kan helpen de band aan te halen met jongeren. En wel vanuit de voorafnames dat ze

  1. die band verloren zijn vooral ten bate van sociale media en aggregators
  2. en dat reguliere of legacy media beschikken over expertise en deontologie die hun nieuwsgaring kwalitatief superieur maakt en dus de moeite waard om te pushen bij een jonge doelgroep