Ondersteunen van mantelzorgers van personen na een CVA

Binnen de Belgische hervorming van de gezondheidszorg vindt zorg steeds meer plaats in de directe leefomgeving en wordt steeds meer beroep gedaan op personen uit deze omgeving.  De incidentie van een CVA wordt in België geschat op 52 gevallen per dag.  Dit betekent dat dagelijks heel wat personen onverwacht de nieuwe rol van mantelzorger op zich nemen. Mantelzorgers voelen zich  onvoldoende voorbereid, geïnformeerd en gesteund en ervaren deze rol als een zware belasting.

Door deze ervaren noden en het gemis aan informatie in kaart te brengen kan hierop beter ingezet worden tijdens de revalidatieperiode.  Zorg kan efficienter en effectiever aangeboden worden waardoor mantelzorgers beter voorbereid kunnen worden op het opnemen van hun nieuwe rol.   Hierdoor kan preventief de draaglast van de mantelzorger beperkt worden en de draagkracht vergroot worden. 

 

samen sterk