Wil je jezelf en je team versterken

 • in het ondersteunen van leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolteams?
 • in het samenwerken en samen leren met je collega-ondersteuners?
 • in het samenwerken met verschillende partners van het ondersteuningsnetwerk?

Doelgroep

Deze nascholing is bedoeld voor ondersteuners.

 Als ondersteuner maak je deel uit van een kernteam dat bestaat uit:

 • 6 tot 11 ondersteuners die in de praktijk met elkaar samenwerken,
 • één of twee kritische vrienden (bv. CLB-medewerker, pedagogisch begeleider, begeleider competentieontwikkeling, ouder of zorgpartner van een gewone school),
 • een coördinator van het ondersteuningsnetwerk (ONW) of van een school met specifieke doelgroepexpertise uit het buitengewoon onderwijs.

Er kunnen vanuit één ONW één of meerdere kernteams deelnemen. Elk ONW stelt ook één afstemmingsteam samen. Dat team bestaat uit:

 • een coördinator van het ONW of van een school met specifieke doelgroepexpertise uit het buitengewoon onderwijs.
 • een directie, coördinerend directeur of zorgcoördinator als vertegenwoordiger van de gewone scholen uit het ONW.
 • een vertegenwoordiger van een CLB dat samenwerkt met het ONW.
 • een vertegenwoordiger van een pedagogische begeleidingsdienst die samenwerkt met het ONW.

Let op: de inschrijvingen voor deze prioritaire nascholing zijn volzet en werden afgesloten.

Doelen

 • je denkt na over je expertise, taken en rollen en de ontwikkeling van je professionele identiteit als ondersteuner in je netwerk.
 • we gaan samen aan de slag met jouw leervragen, bv. over:
  • ondersteuning aan leerlingen vanuit een handelingsgerichte visie,
  • het ondersteunen van leerkrachten in het realiseren van kwaliteitsvol inclusief onderwijs,
  • het ondersteunen van leerkrachten en schoolteams om samen het zorg- en ondersteuningsbeleid verder vorm te geven,
  • het samenwerken en samen leren met collega-ondersteuners binnen een lerende organisatie,
  • het samenwerken met alle betrokken partners rondom leerlingen.

Ons aanbod

 • elk kernteam wordt begeleid door een coach vanuit het project.
 • we vertrekken vanuit vragen en ervaringen van ondersteuners.
 • we bouwen verder op en verdiepen eerder opgedane kennis en vaardigheden.
 • waar zinvol gebruiken we referentiekaders uit onderzoek en literatuur, telkens met een concrete vertaalslag naar je eigen praktijk.
 • wat we leren, delen we met elkaar, met collega-ondersteuners en andere partners.
 • mogelijke inhouden zijn: coachende vaardigheden, samenwerken, omgaan met weerstand, kennis delen, co-teaching, onderzoekend leren.

Deze prioritaire nascholing is gratis. De sessies gaan door op locaties van het ONW zelf, tenzij anders gevraagd. Wie instapt, engageert zich voor twee jaar.

kernteam ondersteuners

afstemmingsteam

beide teams samen

4 sessies per jaar

2 sessies per jaar

1 sessie per jaar

 

Partnerschappen

Arteveldehogeschool, Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen, Pedagogische Begeleidng Stedelijk Onderwijs Gent.

Meer weten?

Maak hier kennis met de andere projecten die geselecteerd werden door de Vlaamse Overheid.