Onderzoek en ontwikkeling omtrent onlinehulpverlening

Communiceren met hulpverleners en zorgverstrekkers gebeurt vooral face-to-face. In onze digitale samenleving mag een gezondheids- en welzijnsaanbod evenwel de onlinemogelijkheden niet negeren. Integendeel: chatten, e-mailen, onlinedagboeken, zelftests … er zijn zoveel mogelijkheden om hulp en zorg te versterken door onlinetools in te zetten. Het inzetten van onlinehulptoepassingen in de welzijnssector stelt ons echter voor tal van uitdagingen, zowel omtrent technische vereisten als omtrent onlinehulpcompetenties van de hulpverleners en zorgverstrekkers.

De onderzoekslijn ‘onlinehulpverlening’ van de Arteveldehogeschool ontwikkelt hierbij een driedubbel spoor:

 • In nauwe samenwerking met het werkveld worden onlinehulpmethodieken ontwikkeld. Daarbij focusten we onder andere op:
  • Ch@tlas – een methodiek voor chathulp in eerstelijnswelzijnswerk
  • Ch@dvice – een Europees uitgewerkte methodiek voor chathulp met focus op seksueel misbruik
  • Optim@il – een methodiek voor e-mailhulp in eerstelijnswelzijnswerk
  • WWWelzijn 2.0 – een verkennend onderzoek over het inzetten van sociale netwerksites in het welzijnswerk
  • Onlinedagboek – een online opvolgtool voor cliënten in welzijnswerk, kinderopvang, onderwijs en geestelijke gezondheidszorg
  • Simba - succesvol implementeren van beeldbellen in ambulante hulp
    
 • Ter ondersteuning van het onlinehulpbeleid in Vlaanderen worden beleidsgerichte onderzoeksprojecten opgezet. Daarbij staan centraal:
 • Een dienstverleningsaanbod voor het overwegen en implementeren van een onlinehulpaanbod in welzijnsorganisaties. Dit bestaat onder andere uit:
  • onlinehulp-apps.be ... een appstore voor welzijn en geestelijke gezondheid waarbij Arteveldehogeschool projectleider is
  • Lerende netwerken omtrent ‘sociaal werk netwerkt online’
  • Vorming over onlinehulpmogelijkheden en –beleid
  • Quick scan van het onlinehulpaanbod en de onlinehulpcommunicatie in je organisatie
  • Ervaren baatonderzoek bij cliënten en hulpverleners over hoe zij de onlinehulpcommunicatie ervaren en evalueren