Ontwikkeling en validering van een kijkwijzer voor de integratie van gamification in het lager onderwijs : een ontwerpgericht onderzoek

In dit ontwerpgericht onderzoeksproject willen we nagaan aan welke criteria een spelconcept moet voldoen om het pedagogisch-didactisch verantwoord in te zetten in het leerproces van de leerlingen in de basisschool. Hierbij wordt  rekening gehouden met de gebruikers, dus zowel de behoeftes van de leerkracht als die van de leerlingen (user-centered design). In designteams worden leeractiviteiten met educatieve games ontworpen en gerealiseerd, geanalyseerd en geëvalueerd om speltechnische en pedagogisch-didactische criteria voor het doelgericht inzetten van educatieve games op het spoor te komen en good-practices te verzamelen.  Vervolgens worden bestaande educatieve games van verschillende types en de inzetbaarheid ervan binnen een leeractiviteit  getoetst aan deze criteria. 

De output is een digitale tool met a) een  kijkwijzer met criteria voor het beoordelen van digitale educatieve spelen die zowel door leerkrachten als game-ontwikkelaars kan gebruikt worden en b) een digitale databank van good-practices van gamification in het basisonderwijs.