PACE. Providing Acces to Childcare and Employment

 

 

 

 

 

Het Interreg 2 Zeeën-project ‘Providing Access to Childcare and Employment’ (PACE) zette in op het verhogen van de toegang tot kinderopvang en tot de arbeidsmarkt van werkloze ouders. De focus van het project lag op het bereiken van moeilijk bereikbare werkloze gezinnen (outreachend werken), hen toeleiden naar en betrekken in de kinderopvang en het verhogen van hun arbeidsmarktcompetenties vanuit de kinderopvangvoorzieningen zelf.

Binnen dit project was de Arteveldehogeschool betrokken bij het ontwikkelen, analyseren, systematiseren en evalueren van nieuwe werkinstrumenten voor het verhogen van de toegankelijkheid tot de kinderopvang en voor het voorzien van begeleidingstrajecten richting de arbeidsmarkt. Door tegelijk in te zetten op toeleiding, het aanbieden van opleiding en werkervaring én het verhogen van ouderbetrokkenheid bij werkloze gezinnen, wordt de kinderopvangvoorziening een unieke plaats van samenwerking rond het versterken van de kwetsbare gezinnen, gericht op het verhogen van hun kansen op de arbeidsmarkt.

In dit interregionaal sociaal innovatieproject waren diverse actoren betrokken: kinderopvangvoorzieningen, welzijn- en zorgorganisaties, arbeidsmarktbemiddelaars, (volwassenen)educatie-organisaties, onderwijsverstrekkers, doorverwijzers, lokale besturen en ouders. 

Het project betrof een samenwerking tussen 13 partners uit Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en Engeland.

  • Lead partner: Stad Mechelen
  • Vlaamse partners: Karel de grotehogeschool, Arteveldehogeschool, Dienst Kinderopvang Stad Gent, Stad Turnhout & Sociaal Huis Mechelen
  • Engelse partners: Brighton and Hove City Council, Kent County Council, The Education People
  • Franse partners: Association des Centres Sociaux de Wattrelos, Association Community, Centre Social Eclaté de Saint-Martin-Boulogne
  • Nederlandse partners: De Mussen (Den Haag)
  • Observer partners: Kind & Gezin, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering en Samenlevingsopbouw

Het project ontving financiering vanuit het Interreg 2 Zeeën Programma 2014 - 2020, Provincie Oost-Vlaanderen en PWO.

Bezoek de projectwebsite

Bezoek de facebookpagina van het project

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

What works in guiding parents to childcare and employment?

Raes, A., Eerdekens, W., & Naert, J. (2020). Providing Access to Childcare and Employment (PACE): Impact report (2016-2020). Mechelen: Stad Mechelen.

Feasibility study

Van den Bosch, K. (2020). Feasibility study for upscaling: PACE. Mechelen: Stad Mechelen.

Activation prototypes

Naert, J., Raes, A., & Eerdekens, W. (2020). The reflective power of prototypes: Support for professionals in guiding parents in vulnerable situations towards employment. Mechelen: Stad Mechelen.