Potential: power to teach all

Hoe creëert een leraar inclusieve leeromgevingen? Wat kan je als leraar doen om de diversiteit in de klas meer te waarderen en te benutten? Hoe kunnen leraren meer verbindend samenwerken? Maar ook… Op welke manier kunnen onderzoekers, pedagogisch begeleidingsdiensten, CLB’s, lectoren en lerarenopleiders samenwerken om deze uitdagingen aan te gaan? Het project POTENTIAL zoekt naar antwoorden. 

Tussen januari 2016 en januari 2020 ontwikkelt een team van onderzoekers en valorisatoren materialen om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden, dit in nauwe samenwerking met het brede onderwijs- en middenveld. Ze testen de materialen uit in de praktijk en onderzoeken de impact op de competentieontwikkeling van leraren. De focus ligt op het realiseren van meer inclusieve leeromgevingen en het bevorderen van een coöperatieve samenwerking tussen de school, de ouders en de ruimere schoolomgeving.

Het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) financierde dit strategisch basisonderzoek (SBO).

Bezoek de projectwebsite

Het partnerschap:

inclusief onderwijs SBO potential partners

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Documentaire Inclusief

Vermeulen, E. (2018). Documentaire Inclusief. Brussel: Inti Films vzw.
docu inclusief onderwijs

Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit.

• Wilssens, M. (2019). Inclusie: een must of een zoveelste modegril? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 95-107. • Wilssens, M. & Boonen, H. (2019). Samen professionaliseren: een springplank naar inclusie. In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 233-254. • Boonen, H. & Wilssens, M. (2019). Moet ik een superheld zijn om inclusief les te geven? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 59-79. • Roose, I. & Wilssens, M. (2019). Op weg naar inclusieve schoolculturen: zit het in de muren? In: Vantieghem, W. & Van de Putte, I. (red.) (2019). Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit. Leuven: Acco, p. 255-270.
cover boek Vol potentieel: krachtig lesgeven in diversiteit