Preventiezoeker Gent

Naar aanleiding van de reorganisatie van de eerstelijns gezondheidszorg in Vlaanderen verwacht men van de lokale besturen dat ze meewerken aan de organisatie van integrale zorg. Een integrale zorg impliceert dat zowel de zorgvrager als de zorgverlener zijn weg vindt in de organisatie van die zorg.

Vanuit de eerstelijnszone Gent, en meer specifiek de zorgraad Gent, wordt de nood gesignaleerd naar een dynamisch overzicht van het preventie aanbod Zorgverleners wijzen op de onmogelijkheid om van alle initiatieven op de hoogte te zijn en hierdoor kan men onvoldoende inspelen op elkaar. Tevens ervaren de zorgverleners daardoor moeite om gericht te adviseren of door te verwijzen.

In de tool wil men graag verschillende thema’s een plaats geven, m.n.:

  • Gezonde voeding
  • Voldoende beweging
  • Middelengebruik
  • Gok- en gameverslaving
  • Gezondheid en milieu
  • Geestelijke gezondheid
  • Vaccinaties
  • Valpreventie
  • Bevolkingsonderzoek kanker
  • E.a.

In een eerste fase van het project worden de noden van de eindgebruikers in kaart gebracht. Daaruit volgen belangrijke inzichten die leiden tot een duidelijk afbakening van het projectkader. Dit project omvat het vooronderzoek om nadien tot de concrete uitwerking van de preventiezoeker over te gaan.

Betrokken actoren en stakeholders: orgraad Gent, LOGO Gent, stad Gent, zorgverleners, zorgvragers, e.a.