REC Reflection-Education-Care

European project strenghtening collaborative and reflective practice & increasing quality services in ECEC

Doel van het REC project

Reflectie in groep op een duurzame en effectieve manier implementeren in de praktijk van opvang en onderwijs, als bijdrage in meer welzijn voor alle kinderen en gezinnen

Aanpak binnen het REC project

Professionele leergemeenschappen bouwen waarin de reflectieve competenties van medewerkers verhoogd worden door te experimenteren met concrete reflectiemethoden (WANDA, videocoaching en collegiale observatie).

We werken binnen REC samen met deze partners: Partners Hungary Foundation, Hongarije (coördinator) - VBJK, België - Open Academy Step by Step, Kroatië - ERI, Pedagoski Institut, Slovenië. 

In Vlaanderen kiezen we samen met VBJK voor de specifieke focus om via reflectiegroepen teams in opvang en onderwijs met elkaar te verbinden. Samenwerkingsverbanden kleuteronderwijs en buitenschoolse opvang gaan met groepsreflectie aan de slag.