Regierol lokale besturen op vlak van (kinder)armoedebestrijding

Van de lokale overheid wordt steeds meer verwacht dat ze sturend gaat optreden. Op heel wat beleidsterreinen worden ze verondersteld een regierol op te nemen. De invulling van deze regierol is afhankelijk van een heleboel elementen.

Met dit toegepast onderzoek is het de bedoeling instrumenten aan te reiken over de invulling van deze regierol en concrete beleidsaanbevelingen te formuleren.

 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Onderzoeksrapport

Opstaele, V., Van der Sypt, M. & Vanassche, S. (2018). Wetenschappelijk onderzoek naar instrumenten voor de uitvoering van de regierol van lokale besturen op het vlak van (kinder)armoedebestrijding. Onderzoeksrapport Arteveldehogeschool Gent.