Relationele en seksuele vorming door de vroedvrouw

Eén van de Sustainable Development Goals van de WHO (2017) stelt dat een universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid de sleutel is tot een verbetering van de kwaliteit van leven van elke mens. Vorming over relaties, seksualiteit en reproductie draagt hiertoe bij. Interantionaal wordt de vroedvrouw omschreven als een promotor van seksuele en reproductieve gezondheid (ICM, 2017). De bevolking informeren en adviseren over vruchtbaarheid, seksualiteit, relatievorming en pre-conceptionele zorg is dan ook een belangrijke taak van de vroedvrouw.

Via dit verkennend onderzoek willen wij in kaart brengen hoe vroedvrouwen hiertoe worden opgeleid, of men zich na afstuderen voldoende klaar voelt om deze rol op te nemen en/of er nood is aan vb. een extra vorming als oplossing hiervoor. Hierop zal een antwoord worden geboden via een documentstudie en een online bevraging van pasafgestudeerde vroedvrouwen.