Relationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs onder de loep

Tijdens de puberteit ondergaan jongeren belangrijke relationele en seksuele veranderingen op fysiek, cognitief en emotioneel vlak. Een goede seksuele en reproductieve gezondheid in deze periode is dan ook belangrijk. Een adequate kennis over de verschillende aspecten van de reproductieve gezondheid kan bijdragen tot de preventie van ongewenste (tiener)zwangerschappen, abortussen, SOA’s en negatieve seksuele ervaringen. Via relationele en seksuele vorming (RSV) kunnen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes worden aangeleerd. Zoals beschreven in de eindtermen hebben scholen hierin een taak te vervullen. Het blijft echter hoofdzakelijk een keuze van de school welke concrete invulling men geeft aan deze RSV. 

Experts geven aan dat tijdens de RSV te weinig aandacht wordt besteed aan de psychologische en positieve aspecten van seksualiteit. Studies tonen dan weer aan dat de kennis van jongeren over de fysieke aspecten van seksuele en reproductieve gezondheid beperkt is. Daarnaast blijft het onduidelijk of RSV best kan worden gegeven door leerkrachten zelf of door experts.

In dit Pratkijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek werd door middel van een gestructureerde online vragenlijst bestudeerd op welke manier RSV in het secundair onderwijs in Vlaanderen wordt aangeboden. Hiervoor richtten we ons tot de leerlingen, de leerkrachten als de directie. Door middel van gemengde focusinterviews werd vervolgens dieper ingezoomd op de tekorten en pluspunten van de huidige aanpak en op de  factoren die hierop een invloed hebben. Finaal werden aanbevelingen geformuleerd voor de klaspraktijk en het beleid.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Onderzoeksrapport

Ralationele en seksuele vorming in het secundair onderwijs onder de loep.
eindrapport relationele vorming

Aanbevelingen

Aanbevelingen voor de klaspraktijk en het beleid.
aanbevelingen relationele vorming