Rouw en verlies op de werkvloer: implementatie in HR-beleid

Stand van zaken & Probleemstelling

Hoewel rouw geen ziekte is, gaat het verlies van een directe naaste vaak gepaard met gevolgen voor de arbeidsparticipatie. Het ziekteverzuim direct na verlies is vaak lang, er is ook veel uitval bij rouwende werknemers eens ze terug werken. De wijze waarop de werkomgeving aandacht, begrip en steun geeft aan een werknemer, bepaalt in hoge mate het aantal dagen verzuim. Een goede ondersteuning op de werkvloer helpt ziekteverzuim voorkomen. Arbeidsparticipatie heeft voor de meeste mensen met ‘normale’ rouw een helende werking. Werk zorgt voor structuur en geeft afleiding in het rouwproces.  

De laatste decennia zijn er heel wat vernieuwende wetenschappelijke inzichten op vlak van rouwtrajecten en rouwondersteuning. Deze inzichten moeten ook ingang vinden op de werkvloer zodat een rouwende werknemer zich ‘gedragen’ voelt vanuit een zorgbeleid in de arbeidscontext. Door een rouwcultuur en -beleid bij werkgevers, HR-diensten, leidinggevenden en collega’s te implementeren zal de rouwende werknemer zich beter (re-) integreren op de werkvloer. 

Doelen

Deze PWO brengt noden en behoeften ifv van een kwaliteitsvol rouwbeleid en -cultuur in de arbeidscontext in kaart. Goede praktijken en leemtes ifv kwaliteitsvolle ondersteuning van rouwende werknemers worden onderzocht. Wat hebben werkgevers, leidinggevenden, HR-diensten nodig om rouwende werknemers (beter) te ondersteunen? Hoe kan implementatie van hedendaagse visie op rouw op de werkvloer gebeuren? Centrale focus hierbij is het ondersteunen van rouwende medewerkers op een wijze die hen meer veerkracht biedt waardoor dit kan resulteren in een betere (re-)integratie met minder ziekteverzuim. 

Methodologie

Om deze PWO tot een goed einde te brengen maken wij gebruik van een systematische literatuurstudie en een kwalitatieve studie aan de hand van focusgesprekken en diepte-interviews (Interpretatieve fenomenologische analyse​).