Samen zorg dragen voor elk kind

Dit onderzoek focust op interne kwaliteitszorg van zorgbeleid in basisscholen met betrekking tot fase 0 en 1 van het zorgcontinuüm. Daarbij leggen we specifieke nadruk op het participatieve aspect: de mate waarin ouders, leerkrachten en kinderen als actieve partners betrokken worden in het zorgbeleid. Dit project onderzoekt hoe het zorgbeleid van een basisschool onderworpen wordt aan kwaliteitszorg en hoe daaraan wordt bijgedragen door de verschillende partners/betrokkenen. Het doel is om samen te komen tot een instrument dat scholen ondersteunt in het betrekken van ouders, leerlingen en leerkrachten bij het opmaken, evalueren en bijsturen van het zorgbeleid.

Door het M-decreet en het decreet op leerlingenbegeleiding wordt extra druk gelegd op het zorgbeleid van basisscholen. Uit de laatste doorlichting van de onderwijsinspectie (2019) blijkt dat 1/3 van de basisscholen nog niet volgens de verwachting scoort op vlak van onderwijskundig beleid. Op scholen waar het onderwijskundig beleid nog niet aan de verwachtingen voldoet, wordt de onderwijsleerpraktijk van teamleden te weinig aangestuurd vanuit doelgerichte maatregelen en afspraken. Scholen hebben dus nood aan ondersteuning bij een schoolbrede kwaliteitsontwikkeling van de onderwijsleerpraktijk. Op vlak van brede basiszorg vraagt de ondersteuning van leraren meer aandacht.

Via een korte digitale bevraging willen we in kaart brengen hoe Vlaamse basisscholen momenteel aan kwaliteitszorg van het zorgbeleid doen. Op basis van de resultaten selecteren we 4 scholen die onderling verschillen in kwaliteitszorg rond zorgbeleid. In die 4 scholen doen we verdiepende gesprekken (interviews/focusgroepen) met de verschillende betrokkenen: ouders, kinderen, leerkrachten, directies, zorgcoördinator. Daarnaast organiseren we ook een focusgroep met medewerkers van ondersteunende diensten (CLB, PBD, Tabor, Flanders Synergy…).

Bronvermelding: Onderwijsinspectie (2019) Onderwijsspiegel. Jaarlijks rapport van de onderwijsinspectie. Drukkerij Michiels (Mechelen).