SBO Scaffold: ePortfolio’s voor het ondersteunen van werkplekleren in opleidingen in de gezondheidszorg

SCAFFOLD is een vierjarig multidisciplinair onderzoeksproject dat bestaat uit:

3 transversale werkpakketten

  • User-centered design en prototype ontwikkeling
  • Training en gebruiksprocedures
  • Beleid, wetgeving en ethiek

3 context-specifieke werkpakketten

  • Video en interdisciplinaire opleiding binnen moeder en kind zorg
  • Toetsen van competenties in huisartsenopleiding
  • Levenslang leren en gezondheidszorg

en 1 overkoepelend werkpakket

  • Projectmanagement: om de cohesie tussen alle werkpakketten te bewaken en te bevorderen.

Tijdens het SCAFFOLD-project zullen 4 doctoraatstudenten de wetenschappelijke literatuur en specifieke aspecten van het e-Portfolio diepgaand bestuderen zodat nieuwe inzichten in het ePortfolio opgenomen worden. De impact van het ontwikkeld ePortfolio op de kwaliteit van opleiding en zorg op de werkplek zal centraal staan.  

Dit project is ontstaan uit een unieke samenwerking tussen UGent, KuLeuven en Arteveldehogeschool. Binnen het context-specifieke werkpakket 6 "Levenslang leren en gezondheidszorg" is er ook nauwe samenwerking met IVV Sint Vincentius, HBO5 verpleegkunde opleiding.

Werkpakket 6 onderzoekt de bestaande ePortfolioliteratuur en de huidige competentiekaders in acht verschillende gezondheidszorgopleidingen namelijk HBO5-verpleegkunde, bachelor verpleegkunde, vroedkunde, logopedie, audiologie, ergotherapie, podologie en mondzorg. Deze kennis wordt verder gebruikt om de ontwikkelde ePortfolio proof-of-concepts (vanuit werkpakket 1) te valideren in de voorgenoemde acht gezondheidszorgopleidingen. De continue competentiegroei doorheen de opleiding, bij de brug tussen opleidingsniveaus maar ook na het afstuderen, wordt centraal gesteld. Dit zorgt ervoor dat de focus van werkpakket 6 vertrekt vanuit drie perspectieven:

  1. Opleidingsniveau (HBO5 – bachelor – master)
  2. Binnen- en buitenlandse stage
  3. Voor en na afstuderen

Het beoogde resultaat is het optimaal in kaart brengen van de competentiegroei in het nieuw ontwikkelde state-of-the-art ePortfolio.

Meer info: https://www.sbo-scaffold.com/nl