Scrum Talent Kit

'Scrum' is een projectmanagementmethodologie die zeer populair is binnen softwareontwikkelbedrijven, ook in Vlaanderen. Het boekt zeer goede resultaten op de korte termijn, vooral door het gebruik van zelfsturende teams en een grote focus op het product. Het heeft echter weinig aandacht voor de loopbaanwensen en –mogelijkheden van de teamleden op de lange termijn; structureel HR-beleid ontbreekt.

De Scrum Talent Kit poogt hier een modulaire en laagdrempelige oplosisng voor te bieden. Met de kit wordt het concept van ‘talent’ (Dewulf) gebruikt om een dialoog te faciliteren tussen medewerker en leidinggevende, waarbij het proces analogieën heeft met de scrum-methodologie. De kit is via design research (human-centered design), met medewerking van een tiental bedrijven, tot stand gekomen. De kit richt zich specifiek op kleine ondernemingen in de creatieve sector van Vlaanderen, zoals start-ups. De bedoeling is dat scrumteams en scrumteamleden binnen die ondernemingen deze kit kunnen toepassen binnen hun scrumproces, om zo de langetermijnontwikkeling van de teamleden te borgen.

Voor meer informatie, en voor het downloaden van de kit, zie de projectwebsite: http://www.scrumtalentkit.org.

Dit project is een samenwerking tussen ODC Entrepreneurship 3.0 en ODC Tacoo.