The sharing personality

De sharing consument binnen sharing/collaborative communities en economieën

Naast massaconsumptie kiest men meer en meer om goederen of diensten te delen. Fiets- en autodelen, kringloopcentra, en open source fora zijn ‘oudere’ voorbeelden. De laatste vijf jaar groeien de sharing toepassingen exponentieel.

De motivaties om aan sharing initiatieven deel te nemen zijn verscheiden. Ze hangen af van de persoonlijkheid van de gever en/of nemer en van contextvariabelen.
Wat persoonlijkheid/motivaties betreft, spelen bij het gratis geven van goederen of overschotten het Pay It Forward Principes, collaboratie, coöperatie, ‘goed willen doen’ (pro-sociaal zijn) en/of duurzaamheid een rol. Tevens kunnen economisch/financiële motieven een rol spelen: voor de nemer ‘ik spaar geld uit door iets te krijgen of te lenen’, voor de deler/gever: ‘ik spaar tijd uit door m’n goederen waar ik vanaf wil niet zelf naar het containerpark te moeten brengen’ of ‘ik verdien aan deze rit, auto of kamer die ik deel’.
Het succes van sharing, de sharing economie en de nieuwe verdienmodellen die daardoor de kop opsteken, worden zeker ook meebepaald door contextvariabelen. Niet alleen door het internet, sociale media, rating systemen; door de financiële crisis en veranderende maatschappij (meer eenouder-gezinnen), maar zeker en vast ook door het product of de dienst zelf (x deelt men wel, y liever niet) en door het soort sharingmodel (gratis versus betalend).

Inzicht krijgen in bepalende persoonlijkheids- en omgevingsfactoren die leiden tot deelnemen of afhaken aan sharing initiatieven, was de hoofddoelstelling van dit project. En dit om advies te kunnen formuleren aan (pre)starters en ondernemers in de deeleconomie.

Ook werden stedenten tijdens het project ingezet om te focussen op juridische (studenten Rechtspraktijk) of fiscale (studenten Accountancy en Fiscaliteit) kwesties rond de deeleconomie.

Onderzoeksrapporten:

Rapport1: The Sharing Personality: bevindingen obv deskresearch & interviews
Rapport2: The Sharing Personality: bevindingen obv enquetes
Proceeding MIC conference: About micro-entrepreneurship and givers financial motives
Artikel in Oikos: The Sharing Personality: Wie neem er (niet) deel aan deelinitiatieven en waarom (niet)?

Infographics
(Dutch/Nederlands) https://www.arteveldehogeschool.be/files/infographicthesharingpersonalit...
(English/Engels)        https://www.arteveldehogeschool.be/files/infographicthesharingpersonalit...

Relevant nieuws:

Stappenplannen fiscale verplichtingen deeleconomie erkende platformen Inkomsten 2017 - Aanslagjaar 2018
Belastingsregime deeleconomie voor DIENSTEN via ERKENDE platformen. Programmawet 1 juli 2016, BS 4 juli 2016.
Overheid schept eindelijk duidelijkheid voor deeleconomie, De Tijd.
Dit zijn de 8 platformen waar men kan bijverdienen tegen verminderde belastingentarief, De Tijd.
Rapport over Gent, stad van de commons (Michel Bauwens en Yurek Onzia): https://blog.p2pfoundation.net/wp-content/uploads/Commons-transitieplan.pdf

Speeches:

Powerpointpresentatie “Delen: een kwestie van persoonlijkheid of van contextuele hefbomen.” IMGent congres, Tussen Delen en Beschermen: over kennis, informatie, communicatie. Politeia & Arteveldehogeschool. Gent. 10/02/2017. 
Powerpointpresentatie "Sharing Economy: new business models" MIC Conference Venice. Italy. 26/05/2017.
Powerpointpresentatie "The Sharing Personality" UGent Deeleconomie II Workshop. UGent, Fac. Letteren en Wijsbegeerte. Gent. 31/05/2017.
Powerpointpresentatie ''The Sharing Personality - Sharing Business Models - Gent Klimaatstad''. Slotevent The Sharing Personality, Arteveldehogeschool Gent. 07/09/2017.

In de pers:

Recycleren goed voor de moraal, Joke Van Caesbroeck, Psychologies Magazine, februari 2016
Het blijft wachten op een wettelijk kader autodelen, De Metro, 1 september 2017
Deeleconomie: wie is de m/v op deelplatformen (Knack online) en Knack, Simon Demeulemeester, 20 september 2017
Deelname aan de lifeshow 'voor geen geld', door studenten Journalistiek @Arteveldehogeschool, Gent, 29 januari 2018 

Bachelorproeven (door studenten):

Bachelorproef: Onderzoek naar juridische en fiscale implicaties van the Sharing Economy (2016) Dejonghe S., Vanderbrugghen, Y., Van Maldergem, S., Van Nevel, V. & Winderickx, L.
Bachelorproef: Airbnb versus tradiotional hotels. How can the hotel industry win from the business of sharing ? (2016) Declerck J.
Bachelorproef: The Sharing Economy: over platformen en mobiliteit: een juridisch overzicht (2017) Risack, L., Decock, E., Messany, D., Standaert, L. & Vandenberghe, N.
Brochure 'Over auto's en delen' bij de bachelorproef: The Sharing Economy: over platformen en mobiliteit: een juridisch overzicht (2017) Risack, L., Decock, E., Messany, D., Standaert, L. & Vandenberghe, N.
Fiscale stappenplannen betreffende het verhuur van kamer/huis/grond, auto/goederen en diensten al dan niet via een erkend deelplatform IJ 2017 - AJ 2018 (2017) van der Zee, T., & Franssen, V.