Snapchat: van puberhype tot nieuw (journalistiek) medium?

Snapchat is een populair sociaal mediakanaal bij jongeren. Traditionele nieuwsmedia zijn meer dan ooit op zoek naar aansluiting bij deze jongere doelgroep. In dit onderzoek hebben we bijgevolg gefocust op het adoptiepotentieel van Snapchat als nieuws- en brandingkanaal voor legacy media om jongeren te bereiken.

Onderzoek

Dit project is opgebouwd rond drie onderzoeksfases. In een eerste golf van onderzoek is een online survey verspreid die door 1406 snapchatters tussen 15 en 24 jaar werd ingevuld en die bijkomend inzicht bood in het gebruik van Snapchat, de consumptioe van nieuws en de hiuding ten aanzien van branding via Snapchat. In een tweede onderzoeksfase zijn 5 focusgroepgesprekken met dezelfde doelgroep van jongeren uitgevoerd om de surveyresultaten en de bevindingen uit desk research verder uit te diepen en aan te vullen. In een laatste fase zijn 5 experteninterviews afgenomen met als doel de resultaten aan de expertise van het werkveld af te toetsen en ze te contextualiseren.

Resultaten

De onderzoeksresultaten geven onder andere aan dat:

(1) Snapchat vooral als brandingtool potentieel biedt en minder geschikt is als nieuwskanaal,

(2) de positieve bevindingen met betrekking tot Snapchat dienen ingebed te worden in een ruimer kader. De concurrentie van andere sociale media die door jongeren vaak worden gefrequenteerd zoals Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube en Musical.ly is navenant,

(3) er nog grote vraagtekens zijn met betrekking tot het format en de content die mediabedrijven op Snapchat en bij uitbreiding wellicht ook op de andere sociale mediakanalen dienen aan te bieden.

Onderzoeksrealisaties en -publicaties