SOCRE: Developing Social Rehabilitation through Education
Het doel van dit project is om het onderwijs en het management binnen de revalidatie te verbeteren door middel van levenslang leren, in overeenstemming met het proces van Bologna, en in samenwerking met onderwijspartners, revalidatiepraktijken en ministeries. De programmalanden zijn Hoger onderwijsinstellingen in België, Finland, Nederland en Portugal. Ze hebben allemaal complementaire expertise in moderne pedagogie en revalidatie. De partnerlanden zijn Kosovo en Rusland.

 

Maatschappelijke veranderingen en de slechte situatie van ouderen, chronisch zieken en personen met een beperking in Kosovo en Rusland vereisen de nieuwste knowhow van sociale revalidatie, die gericht is op het verbeteren van sociale mogelijkheden, participatie en mogelijkheden om het dagelijkse leven het hoofd te bieden.

 

Meer info vind je hier