ESF logo

Start2Go

Samenwerken versterkt prestarters hun opstartproces, dit blijkt zowel uit studies als bij de dienstverleners. Samenwerken kan verschillende vormen aannemen: van advies inwinnen bij/gecoacht worden door een organisatie/expert tot samen, als oprichtersteam, een zaak opstarten. Het is belangrijk om als prestarter de verschillende mogelijkheden te kennen. In sommige sectoren (doorgaans creatieve en IT) begeleidt men prestarters al op een zeer intensieve manier om tot samenwerking over te gaan. In de meeste sectoren, echter, is die ondersteuning (zeer) beperkt. Dienstverleners van prestarters geven aan dat er nood is aan een methodiek om prestarters te inspireren en ondersteunen in de vraag of ze hun ondernemerspad alleen of ‘samen’ willen bewandelen. Veel hangt af van hoe een prestarter zijn mindset (open or closed) is t.o.v. samenwerken en samen te partneren. In onze methodiek spreken we van ‘Behavior Design’ om te kijken hoe prestarters zich gedragen om vervolgens te kijken hoe en wat er eventueel kan veranderen, hoe we ze kunnen triggeren en hen de mogelijkheid geven om samen te starten. E zijn dan verschillende factoren die meespelen om die mogelijkheden te faciliteren welke onderwerp zijn van de onderzoeksfase.Hoe kunnen prestarters (als finale doelgroep of via intermediaren) geïnspireerd worden door de meerwaarde van samen een zaak op te starten?

ESF goedgekeurd bij aanvraag: €149 971.00
VCF goedgekeurd op aanvraag: €149 971.00
TSK goedgekeurd bij aanvraag: €299 943.00