StartMeUp App – mobiele app ter begeleiding van (pre)starters

De StartMeUp - buddy mobiele applicatie heeft als doel (pre)starters te begeleiden in hun start-upproces. De applicatie maakt gebruik van behavior design om de (pre)starters te triggeren en te engageren in dit proces. Functies zoals doelstellingen ingeven en opvolgen, nearby functie om met peers te connecteren in real life, matches vinden voor je doelstelling te bereiken, kunnen dit proces faciliteren. De data die verzameld worden via deze weg kunnen ons ook iets bijbrengen over ondernemersgedrag. 

Onderzoeksvraag: welke functionaliteiten moet de StartMeUp App bezitten opdat hij prestarters kan ondersteunen in hun voortraject? 

Dit PWO leidt tot een prototype van deze mobiele applicatie.

Download hier het artikel dat verscheen in de 'International Circular of Graphic Education and Research':

Bijlagen: 

 StartMeUp! Stimulating Self-employment for Students in the Creative Industries