Storypreneurship ... Starten met storytelling

Om een duurzame onderneming op te bouwen is het belangrijk dat een prestarter genoeg tijd neemt om stil te staan bij het idee. De echt succesvolle ondernemingen passen het ‘egelprincipe’ toe: ze focussen zich op één ding en doen dat goed. Opdat een prestarter tot de essentie komt moet hij/zij volgende drie kernvragen beantwoorden:

1.      Waarin kun je de allerbeste zijn? Maar ook: waarin kun je niet de beste zijn? Waardoor word je gepassioneerd?
2.      Hoe kun je je talent(en) en passie omzetten in een goed ondernemingsidee?
3.      Hoe maak je een duurzaam en levensvatbaar ondernemingsplan?

Storytelling als methode kan de prestarter ondersteunen in het vinden van antwoorden. Het vertellen van een ondernemingsverhaal betekent immers dat hij/zij reeds weet wat hij/zij wil doen, op welke manier en waarvoor hij/zij wil staan (onderscheidend vermogen). Storytelling speelt in op het snelle, intuïtieve brein en is op die manier complementair aan het eerder rationele businessplan of Business Model Canvas (BMC). Storytelling helpt de puzzel van het BMC te maken en het te vertellen. 

Er werd een methodiek ontwikkeld in de vorm van een workshop waarin via oefeningen wordt gezocht naar de match tussen de ondernemer en zijn ondernemersconcept. Immers, wanneer de ondernemer zich vereenzelvigt met zijn ondernemersconcept, dan gaat het vertellen vanzelf en komt het uit de buik: authentiek, persoonlijk en concreet. Dan plakt het verhaal en blijft het hangen bij de luisteraar.