Taalstimulering in de kinderopvang

Achtergrond
Een klimaat waar positieve relaties centraal staan en waar er aandacht is voor een rijk en begrijpelijk taalaanbod, is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Het onderzoeksproject 'In Dialoog Over Taal' ging na hoe kinderbegeleiders in de voorschoolse kinderopvang ondersteund kunnen worden om taalstimulerende adviezen toe te passen in hun dagelijkse interacties met jonge kinderen. 

Methode

De onderzoekers ontwikkelden een werkbegeleidingsmethode voor taalstimulering bij peuters en probeerden die uit in acht kinderdagverblijven. Ze maakten video-opnames voor en na de werkbegeleiding, werkten met een onderzoekslogboek om de ervaringen van de deelnemers en de onderzoekers te bundelen en organiseerden focusgesprekken.

Resultaten

De vergelijkende analyse van de videobeelden toont aan dat aandacht voor taalstimulering de deelnemers alerter heeft gemaakt voor de educatieve en de emotionele ondersteuning van jonge kinderen. De analyse van de focusgesprekken en het onderzoekslogboek maakte duidelijk dat er ondersteuning wenselijk is op zowel het inhoudelijke vlak (wat is goede taalstimulering?) als het methodische vlak (hoe kan je met begeleiders rond het thema taal werken?).
Op basis van de onderzoeksbevindingen konden de onderzoekers de methode verfijnen en ontwikkelden ze uiteindelijk het werkbegeleidingspakket ‘Allemaal taal. Taal stimuleren en ontwikkelen bij jonge kinderen’ (Abimo, 2014). 

Dit PWO-project was een samenwerking met de Karel De Grote-Hogeschool(Antwerpen).