PWO Teamkracht! gaat op zoek naar op welke manier een professioneel ontwikkelingsinstrument kan bijdragen aan de ontwikkeling van de school als professionele leergemeenschap, vertrekkende vanuit eigenaarschap van leerkrachten en met aandacht voor collectief leren.

Vanblaere (2016) geeft aan dat er een veranderde opvatting is over de professionele ontwikkeling van leraren. Deze is niet langer enkel een kwestie van nascholingen, maar steeds meer wint ‘het leren op school’ aan belang door onderlinge samenwerking, uitwisseling en overleg. De nieuwe CAO XI verplicht scholen om een ‘professionaliseringsplan’ op te maken, dat in de plaats komt van een ‘nascholingsplan’ (Crevits, 2018). Het professionaliseringsplan moet aandacht besteden aan professionaliseringsnoden van teamleden en de prioritaire doelen van de school. De school moedigt hierbij de implementatie van professionaliseringsinitiatieven aan maar stimuleert hierbij tegelijk ook interne expertisedeling en professionele dialoog en reflectie over leren en onderwijzen (ROK, 2017). Door dit te stimuleren, tracht de school een professionele leergemeenschap (=PLG) te vormen.

PWO Teamkracht wil onderzoeken hoe een professioneel ontwikkelingsinstrument een schoolteam kan ondersteunen in het vormen van de school als professionele leergemeenschap. Een PLG definiëren we in dit onderzoek volgens de kenmerken die ook Sharmahd et al. (2017) gebruiken in hun publicatie over PLG's in ECEC-settings nl.: (1) reflectieve dialoog over onderwijskundige materie, (2) praktijkdeprivatisering, (3) gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen een (4) gedeelde visie met (5) de aanwezigheid van leiderschap.