Team@Work. Als team aan de slag bij re-integratie bij burn-out

De burn-outproblematiek is vandaag brandend actueel. Naast preventie van burn-out vormt arbeidsre-integratie van medewerkers met burn-out een belangrijke maatschappelijke uitdaging. Ook werkgevers zijn hieromtrent zoekende. Bovendien is er weinig onderzoek dat de beleving van leidinggevenden en teammedewerkers naast elkaar plaatst in het omgaan met re-integratie bij burn-out. In dit PWO-project zetten we daarom in op re-integratie van medewerkers bij burn-out vanuit een teamperspectief.

Doelstelling van ons project is de ontwikkeling van een tool, bestaande uit concrete aanbevelingen, richtlijnen en werkmethoden die leidinggevenden en teamleden ondersteunt bij de re-integratie van medewerkers bij burn-out.

Om dit doel te bereiken, stemmen we in eerste instantie af met leidinggevenden, teamleden en medewerkers die betrokken waren bij dergelijke re-integratiecasussen. Vanuit door hen gepercipieerde succeselementen en hindernissen in dit re-integratieproces, willen we vervolgens - middels documentonderzoek, brainstormsessies en een klankbordgroep met experten -  komen tot het ontwerp van een tool-prototype.    

Bezoek onze website