Tinkering Studio

Een Tinkering studio is een plek waar je op een ‘speelse’ manier kan ontdekken, onderzoeken, creëren en samenwerken. Tinkering is een verhaal vertellen met je handen! Centraal hierbij staan intrinsieke motivatie, communicatie, leren van elkaar en actie ondernemen. Met deze manier van leren met je handen willen we kansarme jongeren zin voor ondernemerschap, creativiteit en vertrouwen geven.

De inspiratie komt uit de ‘Tinkering Studio’ van het exploratorium. Tinkering omvat de kunst van iets uit elkaar halen, onderzoeken hoe het werkt en daar weer iets nieuws mee te creëren. ‘Tinkerering’ (of hoe je ze kan noemen) leunt sterk aan bij de ‘maker movement’. ‘Making is fundamental to what it means to be human.’ Het is een kans om te ‘denken, begrijpen en zin geven met je handen’ (‘show, don’t tell’). 

Handleidingen, strakke kaders of vooraf gedefinieerde uitkomsten worden niet gebruikt. Integendeel, de zoektocht is belangrijker dan het resultaat. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat beschikbaar is en van huis-, tuin- en keukenmateriaal. Geen Lego Mindstorm en 3D-printers dus. De thema’s zijn moeilijk af te bakenen en hangen af van de input van de deelnemers zelf. Doordat tinkering ruimte biedt om te falen, om vast te mogen zitten waarbij niet het product maar het proces centraal staat, leidt het tot belangrijke leerervaringen als wetenschapper, als kunstenaar of gewoon als mens.
 
In een eerste fase zal er een een Tinkering Studio worden gemaakt binnen de muren van de Arteveldehogeschool met eigen studenten. In een tweede fase zullen jongeren workshops volgen in de Tinkering Studio. Er wordt ook onderzocht of het mogelijk is mobiele Tinkering Studio's te maken waarmee naar scholen kan worden gegaan. Tot slot zal een gids worden ontwikkeld waarin scholen tips en inspiratie vinden om zelf met tinkering aan de slag te gaan.
 
Doelpubliek van dit project zijn in de eerste plaats kansarme jongeren van 14 tot 18 jaar. Tinkering is namelijk de ideale methode om hen zin voor initiatief, ondernemerschap en zelfvertrouwen te geven. Eigenschappen waaraan met name deze jongeren nood hebben. 
 
Dit project wordt gefinancierd door het Mecenaatsfonds ING in België.