Valorisatie The sharing personality: de sharing consument binnen sharing/collaborative communities en economieën

Het voorbije jaar werd onderzoek gedaan naar de motieven en de hefbomen alsook persoonlijke kenmerken voor deelname aan de deeleconomie. We verdiepten ons ook in de verdien- en businessmodellen en in juridische en fiscale kwesties van de deeleconomie.

Het komende halfjaar staan o.a. een deelname aan het Wetenschapscafé (12/9/2017), het WoooW wetenschapsfestival (26/11/2017) en het uitschrijven van een proceeding nav onze bijdrage aan het internationaal MIC congres op de agenda. Tevens richten we onze pijlen op het publiceerbaar en visueel aantrekkelijk maken van ons onderzoek en van de verschillende eindwerken (BAPs) die een bijdrage leverden aan ons topic. Tot slot, en als kers op de taart, gebruiken we het valorisatietraject voor het organiseren van, netwerken tijdens en de opvolging na het slotevent over The Sharing Personality (7/9/2017).