VerBEELDing

 

Videobegeleiding is een krachtige vorm van professionalisering, bevestigen diverse onderzoekers en experten. Maar hoe pak je dit aan? Het onderzoeksproject verBEELDing stelde dan ook als doel: videobegeleiding uitwerken als professionaliseringstool voor kindbegeleiders en daarbij specifiek de interactie met jonge kinderen als uitgangspunt te nemen. Deze interactie is immers cruciaal voor kwaliteitsvolle kinderopvang.

Achtergrond. Dit onderzoek speelde in op de nood om videobegeleidings­methodieken, waarvan onderzoek aantoont dat ze hun waarde hebben, waarderend en toegankelijk uit te werken op maat van de kinderopvang - om samen met kindbegeleid(st)ers te reflecteren op hun interacties met jonge kinderen. 

Methode. In dit participatief en praktijkgericht ontwerponderzoek werkten we samen met zes kinderdagverblijven, zowel met kindbegeleiders als met verantwoor­delijken. Via gespreksverslagen, een onderzoekslogboek en twee reeksen van focusgesprekken verzamelden we data. 

Conclusie. Vanuit een kwalitatieve analyse van de data bleek zowel inhoudelijke, procesmatige en technische ondersteuning nodig. Daarnaast bleek uit dit onderzoek een grote nood aan sensibiliseren, motiveren en drempel verlagen om met videocoaching te werken. 

Output. Dit onderzoeksproject leverde knowhow en inzichten op om de bestaande praktijk in de kinderopvang verder te innoveren door middel van videocoaching. Een krachtige verhalenbundel samen met een groeitool ‘interactie in beeld, interactie in gesprek’ (bestaande uit proceskaders, kijkkaders en technische info) is daartoe een ondersteunende tool. Beelden als motor voor klein geluk en professionele groei in interactie met jonge kinderen: dat is de overtuiging!

Valorisatieproject verBEELDing XL (2017)

In het valorisatieproject verBEELDing XL is de tool voor videocoaching verder ontwikkeld voor professionals in het kleuteronderwijs en de buitenschoolse kinderopvang, en de bacheloropleidingen die daartoe voorbereiden. Dit levert een antwoord op de uitdaging om vanuit een ontwikkelingsgerichte kijk te werken aan kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen in verschillende sectoren. 

Resultaat. Een breed inzetbare methodiek voor videocoaching met professionals die (toekomstig) werken aan kwaliteitsvolle interacties met kinderen van 0 tot 6 jaar, in een schoolse of buitenschoolse context

Meer informatie & downloads over videocoaching: bezoek de projectwebsite. 

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Videocoaching geeft kinderbegeleiders een nieuw paar ogen

Ine Hostyn vertelt in Wetenschap Uitgedokterd hoe je als leerkracht of begeleider in de kinderopvang kinderen aandachtig kan observeren.

Een nieuw paar ogen

Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2020). Een nieuw paar ogen! Videocoaching: zo pak je het aan. [Handleiding] Brussel: Politeia. Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2020). Een nieuw paar ogen! Videocoaching: beelden en verhalen. [Prentenboek] Brussel: Politeia.