Verbinding, verbreding en verankering: welke kansen schuilen er in “Routeplanner”?

Eén van de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit vorig onderzoek in co-financiering was de introductie van een routeplanner in de leerlingenbegeleiding voor kwetsbare leerlingen (Meirsschaut, Monsecour, Verslijcke & Malfliet, 2016). Het betreft een soort traject-of transitiecoach die de rode draad doorheen de schoolcarrière van de leerling ‘bewaakt’ en de brug vormt tussen leerlingen, ouders en school. 

In navolging van dit onderzoek maakte de scholengemeenschap Edith Stein en het VCLB Regio Gent deze aanbeveling waar via het pilootproject Routeplanner. Een project dat tot stand kwam met de steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Sinds de start in september 2016 kregen al ongeveer 25 jongeren begeleiding door één van de routeplanners. Eerste, voorzichtig positieve resultaten vragen dringend om grondig onderzoek naar de succes- en risicofactoren van routeplanner. Zeker gezien de start van het nieuwe Decreet Leerlingenbegeleiding op 1 september 2018 is het daarnaast nodig om te verkennen welke plaats routeplanner heeft in het geheel van de leerlingenbegeleiding.   

Eindproducten van dit onderzoek zijn dan ook een onderzoeksmatig onderbouwd beleidsrapport, een rol- en functieomschrijving van de routeplanner in het geheel van de leerlingbegeleiding, een toolbox waarin de werkwijze van de routeplanner wordt opgelijst en aanbevelingen naar het ruimere schoolse werkveld in Vlaanderen.