Waarom dragen werknemers hun gehoorbescherming niet? Een verkennende studie naar de beïnvloedende factoren

Tal van gezondheidsproblemen – met de negatieve individuele en maatschappelijke gevolgen vandien – zijn het resultaat van een ongezonde leefstijl. Zo loop je een verhoogd risico op gehoorverlies, oorsuizen en hart- en vaatziekten bij langdurige blootstelling aan lawaai. Bepaalde werknemers worden onvermijdelijk blootgesteld aan schadelijk lawaai tijdens het uitvoeren van hun job. Naast de wettelijke verplichting zien steeds meer werkgevers het belang van een preventief gezondheidsbeleid op de werkvloer in en wordt bijvoorbeeld gehoorbescherming aangeboden om werknemers te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van lawaai. Toch wordt in de praktijk vastgesteld dat deze niet altijd (consequent) wordt gebruikt. Wat maakt dat werknemers de gehoorbescherming niet dragen?

Deze verkennende studie onderzoekt de beïnvloedende factoren (gedragsdeterminanten en omgevingsfactoren) van non-use van gehoorbescherming op de werkvloer, gebruikmakend van gedragsverklarende modellen. Kennis over deze factoren vormt een essentiële eerste stap om een campagne op maat van het bedrijf te ontwikkelen, om werknemers te stimuleren de gehoorscherming te dragen. Op die manier investeert het bedrijf in duurzame en kosteneffectieve preventieve maatregelen: een win-winsituatie voor werknemer, bedrijf en maatschappij.

Meer info kan je vinden via deze link