Daar bestaat een app voor

Er komen steeds meer apps op de markt die als doel hebben welzijn te verhogen. Veel van deze apps worden slechts kortdurend gebruikt. Ondertussen blijven organisaties inzetten op het ontwikkelen van nieuwe apps die vaak gelijkaardig zijn aan reeds bestaande apps. Er zijn verscheidene redenen te bedenken voor het kortdurend gebruik van deze apps:

  • App-ontwikkelaars zijn vaak weinig bekend met de concrete noden en verwachtingen van cliënten en hulpverleners, en met de specificiteit van welzijnswerk.
  • Uit gebrek aan ervaring kunnen cliënten en hulpverleners moeilijk concreet verwoorden welke kwaliteitscriteria voor hen belangrijk zijn.
  • Externe kwaliteitscriteria (zoals technische beveiligingscriteria, …) om de kwaliteit van reeds bestaande apps in te schatten zijn voor hen vaak minder relevant.

Verschillende groepen, dezelfde criteria?

Om tegemoet te komen aan de vraag naar houvast bij het zoeken van kwalitatieve apps, zal in dit project een raamwerk worden gecreëerd met begrijpbare kwaliteitscriteria voor welzijnsapps die relevant zijn voor (mogelijke) cliënten en hulpverleners binnen verschillende doelgroepen. Dit raamwerk kan worden gebruikt voor het screenen van bestaande apps (vb. tijdens de ontwikkeling van appstores binnen het welzijnswerk). Verder kan het ook dienen als hulpmiddel bij de ontwikkeling van nieuwe apps.

Anderzijds is het welzijnswerk erg breed en omvat dit verschillende doelgroepen. We zijn er ons van bewust dat diverse sectoren en diverse doelgroepen in verschillende mate belang hechten aan diverse criteria. Zo vinden jongeren het vaak minder belangrijk dat een app hun privacy in het gedrang brengt, terwijl oudere generaties hier meer wantrouwig tegenover staan. Om rekening te houden met deze verschillen spreken we van ‘flexibele kwaliteitscriteria’ voor apps in welzijnswerk.