Wijze® werkbare scholen: schoolontwikkeling in Vlaanderen onderzoeken en versterken

Om van elke school een plek te maken waar leerlingen en leraren leren en werken met goesting zijn schoolteams voortdurend bezig met verandering.Wij onderzoeken hoe dergelijke veranderingen verlopen en wat de mogelijke gevolgen ervan zijn voor het werk van leraren en schoolleiders. Om de vele veranderingsprocessen werkbaar te houden voor scholen, leerkrachten en directies, is er inzicht nodig in wijze werkbare manieren van veranderen. Houdt verandering ook jou en je team bezig? Dan is de Wijzer voor werkbare scholen in verandering iets voor jou!

De focus van deze Onderzoek & Ontwikkelingsopdracht ligt op het versterken van de aandacht voor werkbaar werk tijdens veranderingsprocessen. Via design research met een grondige literatuurstudie, een verkennende vragenlijst en tien verdiepende casestudies werden rijke onderzoeksinzichten verzameld. In onderstaand onderzoeksrapport en samenvatting beschrijven en onderbouwen we ze bevattelijk.

Op basis van de onderzoeksresultaten ontwikkelen we een zelfevaluatieinstrument ter ondersteuning van schoolteams bij het werkbaar veranderen. Leerkrachten en directies testen momenteel onze Wijzer uit. Zo maken we er gegarandeerd een praktijkgericht en relevant instrument van. Wil jij ook 'werkbaar veranderen'? Contacteer ons om mee te testen!

Onderzoeksrealisaties en -publicaties

Samenvatting wijze werkbare scholen

Meirsschaut, M., Hostyn, I., & Naert, L. (2020). Wijze Werkbare Scholen. Gent: Arteveldehogeschool.
scholen in verandering

Beschrijvend onderzoek ‘werkbaar werk in scholen in verandering’

Meirsschaut, M., Hostyn, I., & Naert, L. (2020). Wijze Werkbare Scholen. Gent: Arteveldehogeschool.
werkbare scholen