Aanvaardbare risico's

Als begeleider of ouder moet je continu (en vaak razendsnel) afwegen of je de risico’s in een situatie aanvaardbaar vindt. Elk kind en elke situatie is immers anders.Je stimuleert vormen van spelen waarin kinderen aanvaardbare risico’s nemen. Maar hoe bepaal je dat? 

 

1. Kijk naar de huidige situatie

  • speelwaarde: het kind vindt de situatie leuk of boeiend, bij voorkeur net omwille van de risico’s
  • risicocompetentie: het kind herkent de gevaren, durft risico’s nemen en kan er gepast mee omgaan (met ondersteuning) 
  • ondersteuning: jij (of iemand anders, zoals een collega of een ander kind) kan het kind gepast ondersteunen wanneer nodig 

 

“Ik begrijp nu éindelijk wat risicoanalyse is. Ik kijk nu veel meer naar het kind.”

(Margriet, kinderbegeleidster) 

2. Denk een stapje verder, over de mogelijke gevolgen:    het spelen leidt waarschijnlijk niet tot blijvende letsels        (bij het ondernemende kind én anderen).

Je schat dus 2 dingen in:

  • kans: er is een kleine tot matige kans op letsels
  • ernst: de mogelijke letsels zijn tijdelijk

Die inschatting is heel persoonlijk... wat meteen ook verklaart waarom iedereen zo anders reageert op risicovol spelen!