Gevaar vs. risico

Een risico... leidt dat niet altijd tot een rampscenario? Nee hoor!

De begrippen gevaar en risico mag je niet met elkaar verwarren.

  • Een gevaar is een element in de omgeving waaraan een iemand zich kan verwonden.

bv. een roestige spijker die uit een plank steekt, een ander kind of dier dat kan bijten

  • Een risico is de kans op een negatief gevolg zoals schrikken of een letsel.

bv. je schaven, gebeten worden

Een risico betekent eigenlijk gewoon dat de uitkomst van een situatie onzeker is.

Dus ja: een risicovolle situatie kan fout aflopen... maar ze kan ook goed uitdraaien.