Dank aan onze partners!

Het onderzoeksproject RePLAY Toddler liep aan de Arteveldehogeschool, binnen de opleidingen PJK: Opvoeding & Coaching en Educatieve bachelor kleuteronderwijs. Dankzij de hogeschool konden wij ons 2,5 jaar lang verdiepen in de boeiende wereld van risicovol spelen. Bedankt aan al onze collega’s en ondersteunende diensten, voor hun hulp en advies.

We willen een groot woord van dank uitspreken aan de verantwoordelijken, begeleiders, pedagogisch ondersteuners én kinderen van de voorzieningen waarmee we doorheen het onderzoek hebben samengewerkt. In het bijzonder de 3 voorzieningen waar we het meest intensief mee uitwisselden: De Bubbels, Het Elfenbankje en De Kikker. Maar zeker ook de 25 voorzieningen die een prototype van deze draaikalender uitgetest hebben.

Dank ook aan de leden van onze adviescommissie. Jullie worpen elk vanuit jullie expertise een kritische blik op ons werk, en hielpen ons om het vuur aan te wakkeren in het werkveld en beleid.

Tenslotte bedanken we graag alle geïnteresseerden waarmee we op onze Facebookgroep, tijdens vormingen of andere contactmomenten in dialoog gingen. Jullie ervaringen hebben actief bijgedragen aan onze inzichten over risicovol spelen.

Een oprechte dankjewel dus aan elk van jullie. Samen kwamen we tot een mooi resultaat!

Het RePLAY-team van de Arteveldehogeschool: Helena Sienaert, Barbara Vandorpe, Simon Wemel, Annelies Ceulemans en Valérie Lehouck

Partners in onze adviescommissie

Grafisch vormgeving

Dank je Fleur Langerock voor de vormgeving van onze ronduit prachtige illustraties, methodieken en tools! 

Sarah Meysman, Ruben Devlieger, Florence Pluquet, Robin Prinzie en Amber Van Hee (studenten Grafische en Digitale Media Arteveldehogeschool): bedankt voor het ontwikkelen van onze huisstijl!